Ucenje.eu

Osnove HTML-a

Napisao lpamer - 04.03.2018 20:19

U ovom poglavlju se upoznajemo s HTML-om, odma da spomenemo da HTML nije programski jezik. HTML se može napisati u bilo kojem tekst editoru, svi sljedeći primjeri će biti objašnjeni u editoru "Brackets", imat ćete link na njihovu stranicu ispod poglavlja. Web stranica se sastoji od više elemenata, koje pri tipkanju HTML-a djelimo po tzv. "tagovima" (preporućuje se korištenje samo malih slova kad navodimo tag), a sada ćemo navesti osnovne tagove, te ćemo s tim i završiti prvo poglavlje.

Osnovni tagovi:
<hmtl> ... </html> - tag koji označava početak i kraj HTML dokumenta
<head> ... </head> - tag koji označava početak i kraj zaglavlja dokumenta (stranice)
<body> ... </body> - tag koji označava početak i kraj tijela dokumenta (glavna struktura stranice)

Sad kad smo naveli tri osnovna taga, u sljedećem poglavlju ćemo objasniti ostale tagove koji idu unutar prethodno navedenih, tipa dodavanje naslova, odlomka, liste...

Link za editor: Brackets


Broj glasova: 1

Napisao Ikerepc - 04.03.2018 21:41

Lijepo započet vodič
Samo nastavi tako

Napisao Ikerepc - 05.03.2018 11:37

Evo ti i lajk (glas gore) Kad već imamo tu novu funkciju pa što da ne

Molimo vas da se prijavite ili registrirate kako biste mogli pisati komentare